Systemy Kontroli Dostępu

Urządzenia kontroli dostępu umozliwiają ogranicznie dostępu do pomieszczeń chronionych dla grupy użytkowników mających uprawnienia do określonych pomieszczeń lub części budynku oraz zdalny nadzór przejść i rejestrację zdarzeń zabezpieczonego obszaru.

Kontrola dostępu w najprostszej postaci może być zastosowana do jednego przejścia wyposażonego w czytnik kart czy też klawiaturę kodową, bez archiwizacji zachodzących zdarzeń na tym przejściu. Oznacza to, że dostęp do określonego obszaru chronionego ma ta osoba, która posiada kartę lub zna właściwy kod. Prostota takiej instalacji nie daje jednak możliwości zapisywania czasu otwarcia oraz identyfikowania osoby przebywającej w tym obszarze.

Bardziej zaawansowane systemy kontroli dostępu pozwalają przykładowo na:

  • obsługę kilku lub kilkunastu przejść
  • możliwość zlokalizowania danego użytkownika w obrębie systemu
  • alarmowanie o próbach otwarcia przez nieupoważnione osoby
  • przydzielenie prawa dostępu danemu użytkownikowi w określonych godzinach lub dniach tygodnia
  • archiwizacje informacji o dokładnej dacie i godzinach pobytu uprawnionego użytkownika w obrębie danej strefy chronionej

Obecnie coraz bardziej powszechne są systemy kontroli, które umożliwiają np. kontrolę pracy wartowników.

Zastosowanie systemu kontroli wartowników daje możliowość prześledzenia pracy strażnika. Jak wiadomo, egzekwowanie sumienego wypełniania nałożonych obowiązków przez pracowników jest ciągle kłopotliwe. Istnieją jednak różne rozwiązania techniczne dające możliwość kontroli wykonywanej pracy. Jednym z nich jest zbudowanie odrębnego systemu składającego się z elektronicznych czytników oraz punktów kontrolnych, które wartownik podczas obchodu powinien patrolować. Czytnik zapamiętuje zdarzenia (do kilku tysięcy), które w pożniejszym czasie, za pomocą odpowiedniego interfejsu podłączanego do komputera, można odczytać lub wydrukować.

Oferujemy naszym klientom budowę systemów kontroli dostępu, począwszy od prostych, małych instalacji, po bardziej złożone systemy zabezpieczające duże obiekty.