Konserwacje i naprawy

 

Konserwacje instalacji mających podnosić bezpieczeństwo użytkownika, do których zaliczamy systemy alarmowe oraz sygnalizacji pożaru, jak również systemy TV przemysłowej oraz kontroli dostępu, powinny odbywać się przynajmniej co pół roku. Zalecane jest, aby czynności te wykonywać raz na kwartał, w zależności od wielkości danego systemu. Regularnie przeprowadzane konserwacje dają możliwość wykrycia niezauważalnych wad systemu oraz gwarantują ciągłość i sprawność zadziałania w momencie ewentualnego włamania, pożaru czy też odtworzenia określonego zdarzenia wcześniej zarejestrowanego.

Konserwacje i naprawy

 

Przeprowadzamy konserwacje oraz naprawy urządzeń i elementów, wchodzących w zakres naszych usług.

Konserwacje i naprawy

 

 

Ceny usług konserwacyjnych ustalamy po uprzednim przeprowadzeniu przeglądu zerowego. Koszt usługi jest zależy od ilości elementów danej instalacji.

Konserwacje i naprawy

 

 

W przypadku instalacji elektrycznych konserwacja równoważna jest z przeprowadzeniem prac kontrolno-pomiarowych.